ประมวลภาพพิธีรับโล่พระราชทานการประกวดวรรณกรรม

รางวัล“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 (ประจำปี พ.ศ. 2561)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ประมวลภาพพิธีรับโล่พระราชทานการประกวดวรรณกรรม

รางวัล“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 (ประจำปี พ.ศ. 2561)
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ติดต่อสอบถาม

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401

Share This