งานประกาศผลและพิธีรับโล่พระราชทานการประกวดวรรณกรรม

รางวัล“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 (ประจำปี พ.ศ. 2561)

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

งานประกาศผลและพิธีรับโล่พระราชทานการประกวดวรรณกรรม

รางวัล“วรรณศิลป์อุชเชนี” ครั้งที่ 2 (ประจำปี พ.ศ. 2561)

ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง Meeting Room 4 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

พร้อมพบกับ 6 นักคิด นักเขียน นักข่าว

จุดประกายความคิด ในหัวข้อ “เพียงแค่เม็ดทราย”

วีรพร นิติประภา

นักเขียน ‘ดับเบิลซีไรต์’

สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ

บรรณาธิการบริหาร นิตยสาร‘สารคดี’

ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ

ดร.เพชร เท่-เหนือ-ไทย

สาวิตรี ทนเสน

ผู้ชนะเลิศรางวัลวรรณศิลป์อุชเชนี ปี 1

นิ้วกลม

นักคิด นักเขียน

สายสวรรค์ ขยันยิ่ง

ผู้ประกาศข่าว/พิธีกร ช่อง 3

ติดต่อสอบถาม

สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ชั้น 8 อาคารสภาพระสังฆราชแห่งประเทศไทย
122/11 ซอยนนทรี 14 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0 2681 3900 ต่อ 1801  โทรสาร 0 2681 5401